Advertisement

Casus 12

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 328 Downloads

Abstract

Een 57-jarige blanke man werd verwezen naar de polikliniek interne geneeskunde in verband met gewichtsverlies, artralgie en splinterbloedingen aan de vingers. Het gewichtsverlies bedraagt 5 kg in een half jaar. Hij heeft een matige eetlust zonder bovenbuikklachten. Sinds ongeveer vier maanden klaagt hij over verspringende artralgieën in het gehele lichaam en tevens geeft hij in die periode spierpijn aan, met name in de bovenbenen en schouderregio. Eerder heeft hij ongeveer een maand lang korsten bemerkt in de neus, die gepaard gaan met bloedingen. De laatste twee maanden bemerkte hij rode puntjes aan de vingers. Voor het overige klaagt hij over nachtzweten en is de urine iets donkerder gekleurd. Zijn voorgeschiedenis is blanco. Bij lichamelijk onderzoek zien we een niet-acuut zieke man. Bij inspectie van de neus zijn korsten te zien. Verder heeft hij petechiën op de vingers. Laboratoriumonderzoek toont licht verhoogde ontstekingsparameters, normale nierfunctie en leverenzymen. Er zijn auto-antistoffen tegen het cytoplasma van neutrofiele granulocyten (figuur 12.1). In het urinesediment worden 25-50 dysmorfe erytrocyten per gezichtsveld gezien.

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations