Advertisement

Casus 10

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef
Chapter
  • 322 Downloads

Abstract

Bij een 66-jarig man, al langer bekend met type 2 diabetes, gecompliceerd door een forse neuropathie, hebt u enige tijd geleden een warme linker voet geconstateerd. Op verdenking van jicht is de patiënt een tijdje behandeld met NSAID’s. Bij onderzoek van de voet valt u een asymmetrie op (figuur 10.1).

Copyright information

© Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • Jacqueline de Graaf
  • Anton F. H. Stalenhoef

There are no affiliations available

Personalised recommendations