Advertisement

De behandeling van astma bij kinderen

  • Peter Merkus
  • Marijke Tibosch
Chapter

Abstract

Voordat beoordeeld kan worden of een kind astma heeft, moet er een langere periode met klachten zijn verstreken. Het gaat immers om een chronische aandoening en daarvoor geldt dat de verschijnselen minstens drie tot zes maanden met tussenpozen of continu moeten hebben bestaan. Wanneer astmabehandeling wordt gestart bij een kind jonger dan zes jaar, is dat vaak een proefbehandeling. Dit houdt in dat er behandeld wordt alsof de diagnose inderdaad astma is. De bedoeling van een proef - behandeling is dat na een afgesproken proefperiode het effect van de behandeling geëvalueerd wordt. Een proefbehandeling betekent nog niet dat het kind echt astma heeft. Een succesvolle proefbehandeling kan de diagnose ondersteunen maar niet bewijzen, omdat de verbetering ook toevallig ‘vanzelf’ kan zijn opgetreden. Op oudere leeftijd is de diagnose astma met meer zekerheid te stellen. Dan wordt niet van een proefbehandeling gesproken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Peter Merkus
    • 1
  • Marijke Tibosch
    • 2
  1. 1.afdeling KinderlongziektenUMC St RadboudNijmegen
  2. 2.afdeling Medische PsychologieUMC St RadboudNijmegen

Personalised recommendations