Advertisement

Hoe kom ik erachter of mijn kind astma heeft?

  • Peter Merkus
  • Marijke Tibosch

Abstract

Het is soms heel moeilijk te beoordelen waardoor een kind kortademig is. Kortademigheid kan ontstaan door een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaken zijn infecties van het keelneus-oorgebied (met verstopte neuzen), ondersteluchtweginfecties, astma, of de combinatie van astma met een infectie. Andere oorzaken zijn zeldzamer en worden verderop in dit hoofdstuk besproken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Peter Merkus
    • 1
  • Marijke Tibosch
    • 2
  1. 1.afdeling KinderlongziektenUMC St RadboudNijmegen
  2. 2.afdeling Medische PsychologieUMC St RadboudNijmegen

Personalised recommendations