Advertisement

8

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 63-jarige man heeft twee ‘schimmelplekken’ onder zijn tong ontdekt. Patiënt is bekend met diabetes mellitus type 2. U kent hem als een stevige roker, die ook graag een ‘volwassen borrel’ drinkt.

Literatuur

  1. Gielkens PFM, Visscher JGAM de, Waal I van der. Een orale witte slijmvliesafwijking: leukoplakie? Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2197–201.PubMedGoogle Scholar
  2. De Groot AC, Toonstra J. Kanker en Huid. Dermato-oncologie voor de huisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010 (isbn 9789031377503).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations