Advertisement

45

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 17-jarige jongen heeft al sinds zijn geboorte een droge huid, vooral op de benen en armen. In de zomer is er niet zo veel van te zien. Hij heeft er geen last van. Vroeger is er veel zalf op gesmeerd, maar dat hielp weinig. Patiënt vraagt u nu – vooral ook namens zijn recent verworven vriendin – of er nieuwe mogelijkheden voor behandeling zijn en wil graag weten ’hoe het zit met erfelijkheid en zo’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations