Advertisement

43

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een nieuwe patiënte, van wie u nog geen gegevens heeft, stelt zich voor en maakt tot uw verbazing een vroom gebaar in uw richting. Het blijkt echter om haar klacht te gaan. ‘Ik heb stijve handen, dokter, ik kan mijn handen niet meer plat op elkaar krijgen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations