Advertisement

41

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een vrouw van 42 jaar heeft al heel lang jeuk maar ook pijn op één bepaalde plek links achter op de rug. Ze kan er niet van afblijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations