Advertisement

36

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 34-jarige vrouw vertelt jeuk op haar onderbuik te hebben.

Literatuur

  1. Ponsioen BP. Luis/pediculosis. In: JAH Eekhof, A Knuistingh Neven, W Opstelten, redactie. Kleine kwalen in de huisartspraktijk, 5e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007. p. 217–222.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations