Advertisement

3

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 64-jarige vrouw, bekend met obesitas en suikerziekte, klaagt over pijn in haar rechteronderbeen, die ze eigenlijk al heel lang heeft. Ook wordt het been steeds bruiner, is haar opgevallen.

Literatuur

  1. Veraart JCJM. Chronische veneuze insufficiëntie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:199–203.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations