Advertisement

29

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een jongen van 8 heeft sinds 2 jaar vooral in de winter last van eczeem onder de voeten. Hij heeft er eigenlijk weinig of geen jeuk aan, maar het doet wel pijn met lopen. Insmeren met vaseline helpt wel iets. Hij is verder gezond, wel is hij licht astmatisch en vroeger is hij door u behandeld wegens constitutioneel eczeem.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations