Advertisement

28

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 67-jarige vrouw heeft sinds enkele dagen een uitslag met vlekken op de armen en blaren op de handen. Ze heeft er weinig last van en voelt zich er niet ziek bij. Ze is bekend met type 1 diabetes mellitus, waarvoor ze al heel lang insuline spuit. Patiënte vertelt deze uitslag wel eens eerder gehad te hebben en het ging dan na een week of drie vanzelf weer weg, maar nu wil ze graag de oorzaak weten.

Literatuur

  1. Heydenrijk EJA. Erythema exsudativum multiforme. In: JAH Eekhof, A Knuistingh Neven, W Opstelten, redactie. Kleine kwalen in de huisartspraktijk, 5e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007. p. 111–4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations