Advertisement

27

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 58-jarige vrouw komt vanwege groter wordende vlekken in haar hals. Ze heeft dit eigenlijk al heel lang, maar de vlekken beginnen haar nu te storen, ook omdat haar vriendinnen er opmerkingen over maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations