Advertisement

26

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 26-jarige vrouw had 6 maanden geleden een zeer pijnlijke ‘steenpuist’ in haar rechterlies. Uw collega heeft toen volgens de patiëntgegevens een incisie gedaan. Naderhand heeft ze nog enkele ontstekingen gehad en er komt soms vocht of etter uit een opening in de huid. Patiënte is verder gezond en gebruikt geen medicijnen. Wel rookt ze erg veel (‘vanwege de stress, weet u wel’). Haar nicht zou iets soortgelijks hebben, ‘maar dat komt volgens haar huisarts van het zweten, omdat ze veel te dik is en dat ben ik niet’.

Literatuur

  1. nhg.artsennet.nl: nhg-Standaard Bacteriële huidinfecties 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations