Advertisement

24

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 56-jarige man, bij u bekend met hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves (uw enige mannelijke patiënt met deze schildklieraandoening), klaagt over een verkleuring van beide onderbenen. Het jeukt en is soms pijnlijk, en de huid voelt dikker aan. De internist had gezegd dat dit door zijn schildklier komt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations