Advertisement

21

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 32-jarige kok heeft sinds ongeveer een jaar wisselend last van een pijnlijke zwelling aan de linkerwijsvinger. Het wordt regelmatig wat erger en dan komt er etter uit, maar dat verdwijnt vanzelf. Patiënt is hiervoor nog niet eerder bij u geweest, omdat hij bang was dat u zou adviseren het werk tijdelijk te staken. Dat is voor hem niet mogelijk: hij is zelfstandig ondernemer en kan het zich niet permitteren om iemand in te huren om zijn werk over te nemen. Bovendien had patiënt stiekem gehoopt dat het vanzelf weg zou gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations