Advertisement

20

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 32-jarige vrouw heeft een afwijking op haar rechterkuit, die sinds ongeveer een jaar bestaat, maar die in enkele maanden snel groter is geworden. Het is destijds begonnen na een wondje, opgelopen tijdens het tuinieren. Er heeft daar nooit een moedervlek gezeten. De plek heeft enkele malen gebloed bij het aantrekken van haar therapeutische steunkousen voor (mild) congenitaal lymfoedeem. Patiënte is bang voor een melanoom.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations