Advertisement

15

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 56-jarige man vertelt dat hij geel wordt onder zijn oog. Patiënt is verder gezond en gebruikt geen medicijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations