Advertisement

14

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 32-jarige man heeft sinds enkele maanden afwijkingen onder en naast zijn rechteroog. De plekjes irriteren soms wat. Hij is verder gezond en gebruikt geen medicijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations