Advertisement

12

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

De ouders van een kind van 1,5 jaar komen nog weer eens advies vragen over de blauwe plekken op de zijkant van zijn linkerbovenbeen. De afwijking was al bij de geboorte aanwezig en is met het kind meegegroeid en iets lichter van kleur geworden. Hij lijkt er geen last van te hebben, maar de ouders zijn bang dat hun zoon er op school mee gepest gaat worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations