Advertisement

11

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

Abstract

Een 11-jarige jongen van Hindoestaanse afkomst heeft witte vlekken op de wangen, waarvan hij – behalve dat hij ze lelijk vindt – geen last heeft. Hij vertelt ook een paar lichtere vlekken op de rug te hebben. Als kind heeft patiënt dauwworm gehad. Hij en zijn familie gaan geregeld naar Suriname op familiebezoek. Zijn moeder had er met een speld overheen gekrast en dat voelde normaal aan.

Literatuur

  1. Dirven-Meijer PC, Jong-Tieben LM de, Besselink HJ, Jongh TOH de. Eczeem. Huisarts Wet. 2004;47(10):472–7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations