Advertisement

Samenvatting

Als we ervan uitgaan dat een strip zoals Sigmund of sommige soapseries iets weerspiegelen van een collectief idee over de aard van onze beroepsgroep, dan is het duidelijk dat in de ogen van het publiek psychotherapeuten iets hebben met geld. Ze schrijven het liefst meteen hoge rekeningen uit, geld interesseert ze bovenmatig en ze zitten er bovenop. Het archetype van de psychotherapeut heeft – om maar in ons jargon te blijven – wat anale trekjes. In de praktijk kom je ook nog wel eens het tegenovergestelde tegen. Psychotherapeuten die pas na twee of drie jaar met rekeningen bij de verzekeraar komen aanzetten. Niet elke psychotherapeut lijkt geld even belangrijk te vinden en soms hebben ze de organisatie om dat geld te innen niet zo goed georganiseerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Dick Bouman

There are no affiliations available

Personalised recommendations