Advertisement

CASUS 3

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Een 68-jarige man is bekend met een ossaal gemetastaseerd rectumcarcinoom met onder andere metastasen in de lumbale wervelkolom. Hij is intussen bedlegerig geworden en de levensverwachting bedraagt nog maximaal enkele weken. De pijn is met paracetamol en langwerkende opioïden goed onder controle, behalve tijdens de verzorging. Dan ervaart patiënt hevige pijnscheuten in de rug, die na enige tijd weer verdwijnen. De NRS-score bedraagt op zo’n moment 8-10.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations