Advertisement

CASUS 18

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Een 67-jarige man komt op het spreekuur van de huisarts in verband met pijnloze icterus. Hij is altijd goed gezond geweest en de huisarts heeft hem eigenlijk nooit op zijn spreekuur gezien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations