Advertisement

CASUS 16

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Een 45-jarige vrouw werd opgenomen in een hospice. Zij is bekend met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom met een fistelende wond in de onderbuik. Zij heeft voor de pijn oxycodon retard (Oxycontin®) 2 × 80 mg, voor doorbraakpijn kortwerkende oxycodon (Oxynorm®), verder diclofenac (Voltaren®) 50 mg 3 × 1, paracetamol 500 mg 3 × 2 en voor de toenemende misselijkheid metoclopramide (Primperan®) 10 mg 3 × 1. Ondanks het gebruik van macrogol/elektrolyten (Movicolon®) en sennapreparaten (X-praep®) heeft zij al zeven dagen geen ontlasting meer gehad. De oxycodon retard (Oxycontin®) werd vervangen door een fentanylpleister (Durogesic®) van 100 μg/uur. Desondanks heeft patiënte in de volgende dagen geen ontlasting, wel is zij toenemend misselijk, zonder te braken. Er werd eenmalig methylnaltrexon (Relistor®) 12 mg gespoten, echter met als enige resultaat toenemende buikkrampen. Bij auscultatie is er nu sprake van gootsteengeruisen, de buik neemt toe in omvang en er ontstaan koliekpijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations