Advertisement

CASUS 15

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Een 78-jarige vrouw is bekend met een lokaal recidief van een cervixcarcinoom. Patiënte is voorheen behandeld met chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Chirurgie en radiotherapie zijn nu geen optie meer en patiënte wil geen chemotherapie meer. Hoewel haar conditie langzaam verslechtert, is het de afgelopen vier maanden thuis goed gegaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations