Advertisement

CASUS 14

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Een 75-jarige man is bekend met een uitgebreid ossaal gemetastaseerd prostaatcarcinoom, hormoon refractair. Drie maanden geleden is hij voor het laatst bestraald op zijn pijnlijke botmetastasen. In diezelfde tijd bleek er ook sprake van drie longmetastasen, één levermetastase en uitgebreide lymfogene metastasering in de buik. Twee weken geleden ontstond er een herpes zoster in dermatoom Th 4 rechts, waarvoor hij een week behandeld is met famciclovir (Famvir®). Sinds een week gebruikt hij amitriptyline (Tryptizol®) 25 mg voor de nacht voor de brandende pijn bij zijn herpes zoster en ook de opioïddosering is de afgelopen twee weken fors verhoogd in verband met de pijnklachten: fentanyl (Durogesic®) van 25 μg/uur naar 100 μg/uur. Daarnaast klaagt patiënt over misselijkheid en obstipatie sinds een week.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations