Advertisement

CASUS 10 (VERVOLG CASUS 9)

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
  • M.L.E. Janssen-Jongen

Abstract

Het is na radiotherapie en het toevoegen van een NSAID geruime tijd goed gegaan met patiënte. Zij komt nu met plotseling ontstane pijn in het rechterbeen, sinds enkele dagen. De pijn is heftig (NRSscore van 8), continu aanwezig en zeurend van karakter. Daarnaast beschrijft patiënte tintelingen in het been. Een MRI-scan toont inzakking van de wervel L3 met bedreiging van het myelum, rechts meer dan links. Patiënte geeft aan alle opties nog te willen ondergaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • M.H.J. van den Beuken-van Everdingen
    • 1
  • M.L.E. Janssen-Jongen
    • 2
  1. 1.MUMCMaastricht
  2. 2.Palliatief Centrum HeemhofBrunssum

Personalised recommendations