Advertisement

Kanker en huid pp 135-142 | Cite as

9 Behandeling

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

Samenvatting

Er zijn diverse mogelijkheden om huidkanker of de voorstadia daarvan te behandelen. De keuze van de therapie is afhankelijk van onder meer de diagnose, diepte van de tumor, (histologische) groeiwijze, grootte, lokalisatie, primaire tumor of recidief, eventuele uitzaaiingen, leeftijd en conditie van de patiënt. In de huisartsenpraktijk bestaat het grootste deel van de dermato-oncologie uit drie maligne aandoeningen (basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom, melanoom) en de premaligne actinische keratosen. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten kan de huisarts de (eerste) behandeling zelf uitvoeren, waarbij chirurgische excisie voor de maligne tumoren en cryotherapie voor actinische keratosen als standaardtherapie beschouwd worden. Bij goede indicatiestelling en zorgvuldige lege artis uitvoering daarvan, is de eerstelijnszorg voor dermato-oncologische patiënten effectief, efficiënt, patiëntvriendelijk en goedkoop. Een groot voordeel van chirurgie is dat histologische verifi catie van de diagnose en van radicaliteit kan plaatsvinden. Andere behandelmodaliteiten komen alleen in aanmerking wanneer de standaardtherapie door tumor- of patiëntkarakteristieken minder wenselijk of geschikt is. Hierna worden zowel de behandelmethoden die door de huisarts kunnen worden uitgevoerd als enkele therapiemogelijkheden voor de tweede lijn kort besproken. Therapie voor zeldzame aandoeningen en gemetastaseerde kanker valt buiten het bestek van dit boek. Behandelingen voor individuele diagnosen zijn beschreven bij de betreffende ziektebeelden.

Literatuur

 1. Vijlder HC de, Middelburg TA, Bruijn HS de, et al. De Rotterdamse benadering van fotodynamische therapie. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:589–92.Google Scholar
 2. Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8.Google Scholar
 3. Mosterd K, Krekels GAM, Nieman FHM, et al. Micrografi sche chirurgie van Mohs voor het basaalcelcarcinoom in het gelaat: een gerandomiseerde, gecontroleerde trial. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A22–8.Google Scholar
 4. Graaf YGL de, Claas FHJ, Bouwes Bavinck JN, et al. Huidkanker en andere huidaandoeningen bij patiënten na transplantatie van een solide orgaan. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:511–7.PubMedGoogle Scholar
 5. Thissen MRTM, Neumann HAM, Kuijpers DIM. Ruimere toepassing van fotodynamische therapie in de dermatologie . Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:232–7.PubMedGoogle Scholar
 6. Evidence based richtlijn behandeling van het basaalcelcarcinoom, 2007. www.cbo.nl
 7. Richtlijn Melanoom van de Huid, derde herziening, 2004. www.cbo.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations