Advertisement

Kanker en huid pp 131-134 | Cite as

8 Preventie

  • A.C. de Groot
  • J. Toonstra

Samenvatting

Huidkanker is in principe grotendeels een vermijdbare aandoening, aangezien de meeste huidtumoren het gevolg zijn van overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling bij mensen met een zongevoelige huid. Vermijden van die straling of vermindering daarvan is logischerwijs een belangrijk aspect van de preventie van huidkanker.

Literatuur

  1. Diffey B. Sunscreens: expectation and realization. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2009;25:233–36.Google Scholar
  2. Krekels G. Zonnebrandcrèmes: ik zie door de bomen het bos niet meer. Ned Tijdschr Derm Venereol (huisartseneditie), oktober 2009:25–9.Google Scholar
  3. Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8.Google Scholar
  4. Lens M, Medenica L. Systemic retinoids in chemoprevention of non-melanoma skin cancer. Expert Opin Pharmacother 2008;9:1363–74.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  5. Praag MCG van, Menke HE, Oranje AP, Pavel S. Bescherming tegen zonlicht, in het bijzonder bij kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:830–4.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • A.C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations