Advertisement

Kanker en huid pp 113-129 | Cite as

7 De huid en interne maligniteiten

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

Samenvatting

Bij sommige patiënten met een inwendige (= niet-cutane) maligniteit ontstaan verschijnselen aan de huid. Zo kan een mammacarcinoom in de huid ingroeien, bijvoorbeeld in de vorm van de ziekte van Paget. Ook kunnen metastasen in de huid ontstaan. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Sister Mary Joseph nodule , een metastase van een tumor van de maag, het colon of de pancreas in de navel. Ook komen infi ltraten van maligne lymfocyten in de huid bij lymfomen regelmatig voor. Daarnaast zijn er de zogeheten paraneoplasieën, niet-maligne huidafwijkingen die (altijd of in een groot deel van de gevallen) worden veroorzaakt door een interne maligniteit. Ook kent de dermatologie een groot aantal dermatosen waaraan incidenteel een maligne proces ten grondslag ligt. Tenslotte is er een aantal zeer zeldzame genodermatosen die gepaard gaan met een verhoogd risico op interne maligniteiten, bijvoorbeeld door mutaties in een tumorsuppressorgen (syndroom van Gardner), in een groeicontrolegen (syndroom van Peutz-Jeghers ) of door mutaties in een DNA-herstelgen (Muir-Torre-syndroom) (deze worden hier niet verder besproken).

Literatuur

 1. Thiers BH, Sahn RE, Callen JP. Cutaneous manifestations of internal malignancy. CA Cancer J Clin 2009;59:73–98.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Dourmishev LA, Draganov PV. Paraneoplastic dermatological manifestation of gastrointestinal malignancies. World J Gastroenterol 2009;15:4372–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Preda VA, Frederiksen P, Kossard S. Indurated reticulate palmar erythema as a sign of paraneoplastic palmar fasciitis and polyarthritis. Australas J Dermatol 2009;50:198–201.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. El Tal AK, Tannous Z. Cutaneous vascular disorders associated with internal malignancy. Dermatol Clin 2008;26:45–57.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Weenig RH, Mehrany K. Dermal and pannicular manifestations of internal malignancy. Dermatol Clin 2008;26:31–43.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Serrao R, Zirwas M, English JC III. Palmar erythema. Am J Clin Dermatol 2007;8:347–56.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Sparsa A, Boulinguez S, Liozon E et al. Predictive clinical feature of eczema craquelé associated with internal malignancy. Dermatology 2007;215:28–35.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Chung VQ, Moschella SL, Zembowicz A, Liu V. Clinical and pathologic fi ndings of paraneoplastic dermatoses. J Am Acad Dermatol 2006;54:745–62.Google Scholar
 9. Stone SP, Buescher LS. Life-threatening paraneoplastic cutaneous syndromes. Clin Dermatol 2005;23:301–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations