Advertisement

6 Genodermatosen met een verhoogd risico op huidtumoren

  • A.C. de Groot
  • J. Toonstra

Samenvatting

Een aantal – weinig voorkomende tot zeldzame – genodermatosen gaat gepaard met een verhoogd risico op het ontstaan van kwaadaardige tumoren van de huid. Patiënten met het familiair dysplastisch naevussyndroom hebben een grote kans op het ontwikkelen van een of meer melanomen, bij het basaalcelnaevussyndroom gaat het om basaalcelcarcinomen.

Literatuur

  1. Gül I, Kiliç A, Gönül M, Cakmak SK, Bayis SS. Clinical aspects of epidermodysplasia verruciformis and review of the literature. Int J Dermatol 2007;10:1069–72.Google Scholar
  2. Lichon V, Kachemoune A. Xeroderma pigmentosum: beyond skin cancer. J Drugs Dermatol 2007;6:281–8.PubMedGoogle Scholar
  3. Friedrich RE. Diagnosis and treatment of patients with nevoid basal cell carcinoma syndrome (Gorlin Goltz syndrome [GGS]). Anticancer Res 2007;27:1783–7.PubMedGoogle Scholar
  4. Meij TGJ de, Haasnoot K, Hack WWM et al. Van gen naar ziekte; basaalcelnaevussyndroom. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:78–81.PubMedGoogle Scholar
  5. Gruis NA, Bergman W. Van gen naar ziekte; van p16 naar melanoom. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:2100–02.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • A.C. de Groot
  • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations