Advertisement

5 Maligne huidtumoren

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

Samenvatting

Het basaalcelcarcinoom (synoniemen: basalecelcarcinoom, basocellulair carcinoom, basalioom) is de meest voorkomende maligne tumor bij de mens. Dit carcinoom ontleent zijn naam aan de gelijkenis van de tumorcellen met de cellen in de basale cellaag van de epidermis en ontstaat uit onvolledig gedifferentieerde immature keratinocyten van de epidermis of de huidaanhangselen.

Literatuur

 1. Mosterd K, Krekels GAM, Nieman FHM et al. Micrografi sche chirurgie van Mohs voor het basaalcelcarcinoom in het gelaat: een gerandomiseerde- gecontroleerde trial. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A22–8.Google Scholar
 2. Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8.Google Scholar
 3. Evidence based Richtlijn behandeling van het basaalcelcarcinoom 2007. www.cbo.nl Bockel LW van, Kon M, Canninga-van Dijk MR, Broecke DG van den, Spliet W. Vijf patiënten met een gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:2231–36.
 4. Holterhues C, Vries E de, Nijsten T. De epidemiologie van huidkanker: zorg om de zorg. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:451–5.Google Scholar
 5. Mooren JJ, Kremer B. Maligne tumoren van de mondholte. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:486–92.Google Scholar
 6. Henquet CJM. Genitale en peri-anale (pre)maligniteiten. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:495–503.Google Scholar
 7. Heer AR de, Kaanders JHAM, Gerritsen MPJ et al. Regionale metastasen van plaveiselcelcarcinoom van de huid in het hoofd-halsgebied. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2645–9.PubMedGoogle Scholar
 8. Graaf YGL de, Claas FHJ, Bouwes Bavinck JN et al. Huidkanker en andere aandoeningen bij patiënten na transplantatie van een solide orgaan. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:511–7.Google Scholar
 9. Sillevis Smitt JH, Everdingen JJE van, Starink ThM, Horst HE van der. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum 2009:172–7.Google Scholar
 10. Molenkamp BG, Leeuwen PAM van, Meijer S, Sluijter BJR, Oosterhof B. Weinig prognostische betekenis van niet-radicale melanoomexcisies en van melanoomcellen in het re-excisiepreparaat voor totale en ziektevrije overleving van melanoompatiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2288–93.PubMedGoogle Scholar
 11. Kruit WHJ. Standpunt Nederlandse Melanoom Werkgroep inzake schildwachtklierprocedure: wel prognostische betekenis, vooralsnog geen therapeutische consequenties. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:574–6.PubMedGoogle Scholar
 12. Pavel S, Smit NPM. Risicofactoren voor huidmelanoom: genetische factoren waarschijnlijk belangrijker dan expositie aan zonlicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2267–72.PubMedGoogle Scholar
 13. Giard RWM, Neumann HAM. Diagnostiek van gepigmenteerde huidafwijkingen: hoe een maligne melanoom te onderkennen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2261–7.PubMedGoogle Scholar
 14. Richtlijn Melanoom van de Huid, derde herziening, 2004. www.cbo.nl
 15. Lachmansingh CG. Keratoacanthoom. In: Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk, 5 e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007:68–70.Google Scholar
 16. Koppel PG ten, Neumann HAM, Vuyk HD. Een huidschaaftechniek voor diagnostiek en behandeling van benigne en maligne tumoren in het aangezicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1561–7.PubMedGoogle Scholar
 17. Schwartz RA, Micali G, Nasca MR, Scuderi L. Kaposi sarcoma: a continuing conundrum. J Am Acad Dermatol 2008;59:179–206.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Reyners AKL, Sprenger HG, Voorst Vader PC van, Suurmeijer AJH, Graaf WTA van der. Diagnostiek en behandeling van hiv-gerelateerde Kaposisarcomen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:589–93.PubMedGoogle Scholar
 19. Kwee AB, Rupa JD. Diagnose in beeld (396). Een vrouw met een eczemateuze tepel. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2512–3.PubMedGoogle Scholar
 20. Kanitakis J. Mammary and extramammary Paget's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:581–90.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. Hwang ST, Janik JE, Jaffe ES, Wilson WH. Mycosis fungoides and Sézary syndrome. Lancet 2008;371:945–57.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Ugurel S. Dermatofi brosarcoma protuberans. Hautarzt 2008;59:933–41.CrossRefGoogle Scholar
 23. Heath M, Jaimes N, Lemos B et al. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008;58:375–81.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. Lansigan F, Choi J, Foss FM. Cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 2008;22:979–96.CrossRefGoogle Scholar
 25. Kunishige JH, McDonald H, Alvarez G et al. Lymphomatoid papulosis and associated lymphomas: a retrospective case series of 84 patients. Clin Exp Dermatol 2009;34:576–81.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. Grange F, Beylot-Barry M, Courville P et al. Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type. Arch Dermatol 2007;143:1144–50.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 27. Richtlijn non-Hodgkin Lymfoom 2004. www.cbo.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations