Advertisement

4 Maligne tumoren beperkt tot de epidermis

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

Samenvatting

Sommige vormen van huidkanker zijn in hun uitbreiding beperkt tot de epidermis; hiervoor wordt ook vaak de term in situ gebruikt. De belangrijkste vormen zijn het intra-epidermale plaveiselcelcarcinoom en de intra-epidermale variant van het melanoom, de lentigo maligna. In deze in situ fase bestaat er geen risico op metastasering, omdat de epidermis immers geen bloedvaten of lymfevaten bevat. Wel kan de maligniteit op een bepaald moment door de basaalmembraan heen breken, waardoor een infi ltratief groeiend plaveiselcelcarcinoom of melanoom ontstaat. Hieraan moet vooral gedacht worden bij verdikking van de laesies, bij tumorgroei of het ontstaan van ulceratie.

Literatuur

 1. Veenstra M, Lagedijk JH, Hayes DP, Bousema MT. Transformatie van lentigo maligna naar lentigo maligna melanoma ondanks behandeling met imiquimod. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:571–80.Google Scholar
 2. Henquet CJM. Genitale en peri-anale (pre)maligniteiten. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:495–503.Google Scholar
 3. Eva LJ, Ganesan R, Chan KK, Honest H, Luesley DM. Differentiated-type vulval intraepithelial neoplasia has a high-risk association with vulval squamous cell carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2009;19:741–4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Neubert Th, Lehmann P. Bowen's disease – a review of newer treatment options. Ther Clin Risk Manag 2008;4:1085–95.PubMedGoogle Scholar
 5. Smalberger GJ, Siegel DM, Khachemoune A. Lentigo maligna. Dermatol Ther 2008;21:439–46.PubMedGoogle Scholar
 6. Cox NH, Eedy DJ, Morton CA. Guidelines for management of Bowen's disease: 2006 update. Br J Dermatol 2007;156:11–21.PubMedGoogle Scholar
 7. McKenna JK, Fiorell SR, Goldman GD, Bowen GM. Lentigo maligna/lentigo maligna melanoma: current state of diagnosis and treatment. Dermatol Surg 2006;32:493–504.PubMedGoogle Scholar
 8. Reichart PA, Philipsen HP. Oral erythroplakia – a review. Oral Oncol 2005;41:551–61.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Richtlijn melanoom van de huid, 2004. www.cbo.nl
 10. Porter WM, Francis N, Hawkins D, Dinneen M, Bunker CB. Penile intraepithelial neoplasia: clinical spectrum and treatment of 35 cases. Br J Dermatol 2002;147:1159–65.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations