Advertisement

3 Premaligne aandoeningen

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

Samenvatting

Premaligne aandoeningen zijn huidafwijkingen waarin zich een vorm van huidkanker kan ontwikkelen. De kans op maligne degeneratie en het type tumor verschillen sterk tussen de diverse premaligniteiten.

Literatuur

 1. Mooren JJ, Kremer B. Maligne tumoren van de mondholte. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:486–92.Google Scholar
 2. Henquet CJM. Genitale en peri-anale (pre)maligniteiten. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:495–503.Google Scholar
 3. Beck-Mannagetta J, Hutarev G. Plattenepithelkarzinom und potenziell maligne Veränderungen der Mundschleimhaut. Hautarzt 2009;60:859–65.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Napier SS, Speight PM. Natural history of potentially malignant oral lesions and conditions: an overview of the literature. J Oral Pathol Med 2008;37:1–10.PubMedGoogle Scholar
 5. Rodrigues Cavalcante AS, Anbinder AL, Rodarte Carvalbo Y. Actinic cheilitis: Clinical and histological features. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:498–503.Google Scholar
 6. Rossum MM van, Dukel L, Hoop D de et al. Lichen sclerosus. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:1225–31.PubMedGoogle Scholar
 7. Berker D de, McGregor JM, Hughes BR. Guidelines for the management of actinic keratoses. Br J Dermatol 2007;156:222–30.PubMedGoogle Scholar
 8. Veraart GL. Cornu cutaneum. In Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007:71–3.Google Scholar
 9. Roelofzen JH, Aben KK, Valk PGM van der et al. Coal tar in dermatology. J Dermatolog Treat 2007;18:329–34.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Kapaj S, Peterson H, Liber KL, Bhattacharya P. Human health effects from chronic arsenic poisoning – a review. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng 2006;41:2399–2428.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Krengel S, Hauschild A, Schäfer T. Melanoma risk in congenital melanocytic naevi: a systematic review. Br J Dermatol 2006;155:1–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • A.C. de Groot
 • J. Toonstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations