Advertisement

9 Vrijleggen van geretineerde of geïmpacteerde elementen

 • P.J.W. Stoelinga
 • J.J.A. Brouns
 • M.A.W. Merkx
Chapter
 • 234 Downloads

Samenvatting

Doel van het vrijleggen van geretineerde of geïmpacteerde elementen is de doorbraak van zo’n element te bevorderen. In de meeste gevallen is de asrichting van het element enigszins afwijkend en is er een benige weerstand die de doorbraak verhindert.

Literatuur

 1. 1.
  Swart RJ, Kiekens RMA, Bergé SJ, Kuijpers-Jagtman AM. Behandeling van eruptieproblemen. Ned Tijdschr Tandheelkd 2007; 114: 416–422.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Wes BJ, Swart RJ. De geïmpacteerde cuspidaat in de bovenkaak. I Etiologie en diagnostiek. Ned Tijdschr Tandheelkd 1992; 99: 121–122.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Wes BJ, Swart RJ. De geïmpacteerde cuspidaat in de bovenkaak. II Vrijleggen door middel van de gemodificeerde venstertechniek. Ned Tijdschr Tandheelkd 1992; 99: 123–126.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • P.J.W. Stoelinga
 • J.J.A. Brouns
 • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations