Advertisement

5 Postoperatieve behandeling

 • P.J.W. Stoelinga
 • J.J.A. Brouns
 • M.A.W. Merkx
Chapter
 • 242 Downloads

Samenvatting

Na elke chirurgische ingreep treedt een lokale reactie op die wordt gekenmerkt door zwelling en pijn. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door een traumatische ontstekingsreactie. De aard, omvang en vermoedelijk ook de tijdsduur van de ingreep bepalen in hoge mate de intensiteit van deze lokale reactie.

Literatuur

 1. 1.
  Dodson T. Paracetamol is an effective drug to use for pain following oral surgery. Evid Based Dent 2007; 8: 79–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Markiewicz MR, Brady MF, Ding EL, Dodson TB. Corticosteroids reduce postoperative morbidity after third molar surgery: a systematic review and meta-analysis. J Oral Maxillofac Surg 2008; 66: 1881–1894.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Weil K, Hooper L, Esposito M, Worthington H, Wijk A van, Coulthard P. Paracetamol for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth. Aust Dent J 2008; 53: 184–185.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Zwan J van der. Verstandskiezen en antiphlogistica [acad. proefschrift]. Groningen: Drukkerij Dijkstra Niemeyer bv, 1980.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • P.J.W. Stoelinga
 • J.J.A. Brouns
 • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations