Advertisement

3 Beginselen van een chirurgische ingreep

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx
Chapter
  • 241 Downloads

Samenvatting

Het doel van een chirurgische ingreep in de mond is in de meeste gevallen het verwijderen van weefsel of gebitselementen. Daarbij is het nodig een toegang te verkrijgen via een incisie van de bedekkende mucosa of het mucoperiost.

Literatuur

  1. 1.
    Grung G. Healing of gingival mucoperiosteal flaps after marginal incision in apicoectomy procedures. Int J Oral Surg 1973; 2: 20–25.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations