Advertisement

2 Voorbereiding van de operatie

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx
Chapter
  • 287 Downloads

Samenvatting

Het spreekt vanzelf dat voor elke operatie goede en voor die ingreep geschikte instrumenten aanwezig moeten zijn. Het is aanbevelenswaardig een basisset samen te stellen van die instrumenten die vrijwel altijd nodig zijn (figuur 2.1).

Literatuur

  1. 1.
    Meer JTM van der. Richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting voor preventie van endocarditis herzien. Ned Tijdschr Tandheelkd 2002; 109: 490–493.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations