Advertisement

13 Verwijdering van exostosen en benige correcties

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx
Chapter
  • 230 Downloads

Samenvatting

Exostosen van de processus alveolaris of torus mandibularis en palatinus hebben gewoonlijk geen klinische betekenis, tenzij de omvang zo groot wordt dat ze hinderlijk worden bij het eten of spreken.

Literatuur

  1. 1.
    Raghoebar GM, Schoen PJ, Vissink A. Reconstructieve preprothetische chirurgie 1. Correcties van weke delen en bot. Ned Tijdschr Tandheelkd 2004; 111: 179–184.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • P.J.W. Stoelinga
  • J.J.A. Brouns
  • M.A.W. Merkx

There are no affiliations available

Personalised recommendations