Advertisement

Pontic design voor frontbruggen

  • Hans Beekmans

Abstract

Je hebt een mooie gingiva nodig om een mooie brug te maken. Het probleem is dan: hoe kom ik aan een mooie gingiva? In de loop der jaren, met heel wat vallen en opstaan, heb ik de volgende methode ontwikkeld, die mijns inziens een voorspelbaar resultaat geeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations