Advertisement

De vestibulaire vulling

  • Hans Beekmans

Absract

Ik maak graag vestibulaire vullingen. Het zijn lastige restauraties, op een doorgaans goed zichtbare plaats. Daarom geven ze ook veel voldoening, zowel voor de tandarts als de patiënt: de mond knapt er enorm van op. En het is betrekkelijk weinig werk.

Het zijn ook duurzame restauraties – mits er vakwerk wordt geleverd, uiteraard, en de patiënt goed poetst. Is beide het geval, dan is de kans erg klein dat we binnen een paar jaar dezelfde vestibulaire vulling moeten maken. Een goede, gladde restauratie helpt ook plak weghouden. Ik wil in dit hoofdstuk graag aan de hand van een casus laten zien hoe ik een vestibulaire vulling maak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations