Advertisement

Contouren met composiet

  • Hans Beekmans
Chapter

Het werken met composiet wordt steeds leuker, dankzij de steeds betere kwaliteit van het materiaal. Ten eerste is de duurzaamheid ervan toegenomen, waardoor je de restauratie niet al na een paar jaar weer over moet maken. Ten tweede werkt het een stuk gemakkelijker met de moderne composieten en kun je er ook meer en meer mee doen. Een beschadigde restauratie - door knarsen, afbijten of een ongeluk - laat zich tegenwoordig eenvoudig herstellen. Zelf werk ik om deze redenen graag met composiet, maar ook omdat je met composiet in de regel meer tandweefsel kunt behouden dan met andere restauraties. Voor patiënten is composiet ook prettig, want ze hebben snel en relatief goedkoop een mooi resultaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations