Advertisement

De master ceramist

  • Hans Beekmans
Chapter

Abstract

In hetzelfde pand als waarin mijn praktijk gevestigd is, werk ik samen met een zogeheten master ceramist. Aan deze keuze wil ik in dit hoofdstuk graag aandacht besteden, omdat in alle voorgaande casussen die ik in dit boek heb beschreven de samenwerking met een tandtechnicus bijna als vanzelfsprekend werd beschouwd. Het gaat bij mij om patiënten die ik het beste wil bieden wat in mijn mogelijkheden ligt – en daarbij is de inbreng van de tandtechnicus van eminent belang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations