Advertisement

Porseleinen facings

  • Hans Beekmans

Abstract

Porseleinen facings behoren tot de mooiste restauraties in de tandheelkunde. En ze hebben een paar grote voordelen: weinig verlies van tandmateriaal, maar wél een volledige cosmetische verandering. Met facings koop je ook tijd voor het element. De invasie op de pulpa is minimaal, die blijft dus relatief onbeschadigd, en de kans op een endodontische behandeling ten gevolge van de preparatie is klein. Met een volledige kroon is dat risico veel groter. Daarom liever een facing dan een kroon – als het enigzins kan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations