Advertisement

Een onopvallende tweelingbroer

  • Hans Beekmans

Abstract

Veel patiënten voelen gêne over een te opvallende frontkroon. Ze zijn het zich meestal scherp bewust als deze kroon al te zeer afwijkt van de ‘echte tand’ ernaast. De twee centrale incisieven vormen nu eenmaal een paar, een vrijwel identieke tweeling. Iedere keer dat deze patiënten hun tanden poetsen, of gewoon in de spiegel kijken, valt het ze op: het verschil in kleur en in vorm. Ze vragen zich vaak af of anderen het ook zien. Zelf zien ze de afwijkende frontkroon bij anderen onmiddellijk: ze hebben er in de loop der jaren een speciale gevoeligheid voor ontwikkeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations