Advertisement

Technologische interventie

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De snelle ontwikkeling en toepassing van technologie in de gezondheidszorg hebben mede geleid tot een nieuwe oriëntatie in de medische ethiek, eerder beschreven in hoofdstuk 2. Medische technologie geeft voortdurend aanleiding tot ethische vraagstukken, vooral in relatie tot doelen van zorg en keuzen in de zorg (zie hoofdstuk 5 en 6). Deze wisselwerking tussen ethiek en technologie roept de vraag op of en hoe technologische ontwikkelingen moreel beoordeeld worden. Loopt ethiek niet altijd achter technologische vorderingen aan? In dit hoofdstuk staat de evaluatie van medische technologie centraal. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar voortplantingsgeneeskunde, abortus provocatus en transplantatiegeneeskunde.

Ter verdere lezing

 1. H.D. Banta en B.R. Luce: Health care technology and its assessment. An international perspective. Oxford University Press, Oxford, 1993.Google Scholar
 2. H. Brune (ed.): Nanotechnology; Assessment and perspectives. Springer, New York, 2006.Google Scholar
 3. S. van der Geest, R. ten Have, G. Nijhof, R. Verbeek-Heida (red.): De macht der dingen. Medische technologie in cultureel perspectief. Het Spinhuis, Amsterdam, 1994.Google Scholar
 4. Gezondheidsraad: Commissie Hersendoodcriteria: Hersendoodcriteria. Rijswijk, 1996.Google Scholar
 5. S. de Joode (red.): Zwanger van de kinderwens. Visies, feiten & vragen over voortplantingstechnologie. Rathenau Instituut, Den Haag, 2001.Google Scholar
 6. E.J.O. Kompanje: Geven en nemen. De praktijk van postmortale orgaandonatie. Uitgeverij Van der Wees, Utrecht, 1999.Google Scholar
 7. C.Machado: Brain death. A reappraisal. Springer, New York, 2007.Google Scholar
 8. L. Payer: Medicine & Culture. Varieties of treatment in the United States, England, West Germany, and France. New York: Henry Holt and Company, 1988.Google Scholar
 9. President’s Council on Bioethics: Reproduction andresponsibility. The regulation ofnew biotechnologies. Washington, D.C. 2004 (www.bioethics.gov).Google Scholar
 10. S.J. Reiser: Medicine and the reign of technology. Cambridge University Press, Cambridge, 1978.Google Scholar
 11. R. Schotsmans (red.): De maakbare mens. Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw. Davidsfonds, Leuven, 1994.Google Scholar
 12. J. Sanders: Leven door geven. Religieuze en levensbeschouwelijke standpunten over orgaan- en weefseldonatie. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2003.Google Scholar
 13. R. Veatch: Transplantation ethics. Georgetown University Press, Washington, D.C., 2000.Google Scholar
 14. H. Zwart, C. Hoffer: Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Damon, Best, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations