Advertisement

Communicatie

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Medisch handelen is handelen tussen twee of meer mensen. Een arts of verpleegkundige geeft met dat handelen antwoord op een verzoek om hulp. De hulpvraag wordt meestal gesteld tijdens de ontmoeting tussen hulpverlener en hulpvrager, dat wil zeggen in een proces van communicatie.

Ter verdere lezing

 1. J. Bensing: Arts-patiëntcommunicatie en de kwaliteit van het consult. Utrecht, Nivel, 1991.Google Scholar
 2. P.J.W. de Brauw (red.): Medisch beroepsgeheim. Ambo, Baarn, 1988.Google Scholar
 3. J. Katz: The silent world of doctor and patient. The Free Press, New York, 1986.Google Scholar
 4. A.A. Kaptein, R.A.M. Erdman, J.B. Prins, H.B.M. van de Wiel: Medische psychologie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2006.CrossRefGoogle Scholar
 5. F. Oomkes, A. Garner: Communiceren, contact houden en verdiepen. Boom, Amsterdam, 2003.Google Scholar
 6. J.R. Searle: Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 1969.CrossRefGoogle Scholar
 7. N. Steinkamp: De Nijmeegse methode voor moreel beraad. In: H. Manschot, H. van Dartel (red.): In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk/druk 3. Boom, Amsterdam, 2004.Google Scholar
 8. D.J.H. Wagener: Slecht nieuws. Een handleiding bij de gespreksvoering. Bunge, Utrecht, 1996.Google Scholar
 9. H. van der Wiel, J. Wouda en W. Weijmar Schultz: Wie is de baas? Lastige gesprekken in de medische praktijk. Ahmas, Groningen, 1995.Google Scholar
 10. D. Willems, M. Veldhuis: Wegen in de zorg. Dilemma’s, keuzen en afwegingen in de spreekkamer. Van Gorcum, Assen, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations