Advertisement

Keuzen in de zorg

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

In de gezondheidszorg is er steeds minder evenwicht tussen de behoefte aan zorg en de beschikbare middelen. Dat betekent dat telkens keuzen gemaakt moeten worden: tussen welke zorg wel verleend wordt en welke niet, tussen wat eerst gedaan moet worden en wat tot later kan worden uitgesteld, tussen patiënten die wel in aanmerking komen voor behandeling en patiënten voor wie dat helaas niet of nog niet geldt. Die keuzen zijn vaak noodgedwongen omdat er beperkingen zijn in onze mogelijkheden. Door tekort aan donororganen kan bijvoorbeeld niet elke patiënt met een transplantatie worden geholpen. Ook is de beschikbare tijd beperkt, zodat niet alle patiënten voldoende aandacht krijgen en er soms lange wachttijden zijn. De laatste jaren doen zich echter steeds vaker keuzeproblemen voor omdat de financiële middelen beperkt zijn. In dit hoofdstuk worden de ethische problemen besproken die samenhangen met de noodzaak tot het maken van keuzen als gevolg van schaarste.

Ter verdere lezing

 1. D. Callahan: What kind of life. The limits of medical progress. Georgetown University Press, Washington dc, 1996 (2nd edition).Google Scholar
 2. D. Callahan: Setting limits: Medical goals in an aging society. Simon & Schuster, New York, 1987.Google Scholar
 3. Commissie Keuzen in de Zorg: Kiezen en Delen. Advies in hoofdzaken. Rijswijk, 1991.Google Scholar
 4. J. Kilner: Who lives? Who dies? Yale University Press, New Haven (ct), 1990.Google Scholar
 5. Health Care Analysis, Special Issue on Ethical issues of evidence based medicine, Volume 10(4), 2002.Google Scholar
 6. V. Kirkels (ed.): Oude idealen in een nieuwe zorgmarkt. Annalen van het Thijmgenootschap, Afl. 96.1, Valkhof Pers, Nijmegen, 2008.Google Scholar
 7. J.A. Muir Gray: Evidence-based health care. Churchill Livingstone, New York, 1996.Google Scholar
 8. A. Wagemakers, P. van der Wijk, P. Francissen (red.): Wanneer is het leven te kostbaar? Leeftijd en kosteneffectiviteit in de gezondheidszorg. Boom, Amsterdam, 2000.Google Scholar
 9. G. A. van der Wal: ‘Solidariteit, hoe en waarom? Over de betekenis van solidariteit bij de bekostiging van de gezondheidszorg’. In: F.C.L.M. Jacobs en G.A. van der Wal: Medische schaarste en menselijk tekort. Ambo, Baarn, 1988. Reeks Gezondheidsethiek. Nummer 3: p. 79–111.Google Scholar
 10. D. Wikler: ‘Personal Responsibility for Illness’. In: D. Vandeveer, T. Regan (eds.): Health Care Ethics. Temple University Press, Philadelphia (pa), 1987: p. 326–58.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations