Advertisement

Verlichtingstraditie: respect voor autonomie

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Kenmerkend voor de hedendaagse medische ethiek is de nadruk op de autonomie van de patiënt. Medisch handelen is vanuit ethisch perspectief pas goed wanneer het berust op respect voor die autonomie. In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op deze betrekkelijk nieuwe traditie in de medische ethiek die uitgaat van de autonomie van het individu als fundamentele waarde.

Ter verdere lezing

 1. G. Agich: Autonomy and long-term care. Oxford University Press, New York, 1993.Google Scholar
 2. G. Dworkin: The theory and practice of autonomy. Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 1988.CrossRefGoogle Scholar
 3. R. Faden, T. Beauchamp, N. King, A history and theory of informed consent, Oxford University Press, Oxford, 1986.Google Scholar
 4. H. Manschot: Levenskunst of lijfsbehoud ? Een humanistische kritiek op het beginsel van autonomie in de gezondheidszorg. Inaugurele Rede Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, 1992.Google Scholar
 5. O. O’Neill: Autonomy and trust in bioethics. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.CrossRefGoogle Scholar
 6. M.J. Sandel: Public philosophy. Essays on morality in politics. Harvard University Press, Cambridge (Mass.)/London, 2005.Google Scholar
 7. G. Widdershoven: Ethiek in de kliniek. Boom, Meppel/Amsterdam, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • H. A. M. J. ten Have
 • R. H. J. ter Meulen
 • E. van Leeuwen

There are no affiliations available

Personalised recommendations